Thursday, February 11, 2010

Pengertian kreativiti

JUNE KING MCFEE
Kreativiti merupakan keupayaan mencipta perlambangan dan idea yang baru, bagi mengemaskini perlambangan yang sedia ada. Menyusun dan mengolah semula organisasi yang sedia ada dan mantap, kepada sesuatu organisasi baru.

E PAUL TORRANCE
Pelajar yang kreatif belajar melalui penyoalan, pemerhatian, penemuan, percubaan, penerokaan, memanupulasi sesuatu dan semasa bermain tetapi sentiasa mencuba mencari kebenaran dan keesahan.

DONALD W MAC KINNON:
Individu kreatif boleh menyatakan tentang dirinya. Mempunyai aras intelektual yang tinggi, berfikiran terbuka bagi mendapatkan pengalaman dan kepekaan estetika. Berdikari dalam aspek berfikir dan bertindak.

NIKOLA TESLA:
Kreativiti ialah keupayaan menghubungkan pemikiran tampak dengan kesan luaran.

ROBERT C BURKHAT:
Kreativiti ialah pembelajaran interaktif dalam kehidupan. Ia adalah proses tindakbalas terhadap semua aspek yang datang dan pergi dalam kehidupan secara berterusan untuk membuat keputusan bagi menerima atau menolak, membina atau memusnahkan, mengulang atau menambah dan kejayaan atau kegagalan.

VIKTOR LOWENFELD:
Kreativiti ialah naluri semulajadi sejak lahir yang dimiliki oleh setiap orang. Naluri itu merupakan faktor pertama digunakan untuk menyelesaikan atau membuat pernyataan tentang masalah kehidupan. Keinginan ialah asas yang mendorong seseorang berupaya menyelidik dan meneroka sesuatu. Tanpa naluri dan keinginan, manusia tidak akan bertindak.

pendapat pakar tentang seni tampak

Apa itu seni tampak?

Herbert Read: seni adalah penghasilan rupa bentuk yang menimbulkan keceriaan, keseronokan dan kesenangan estetika. Kesenangan estetika adalah kesenangan dan keceriaan kepada pihak yang menerima mesej dan pihak penerima mesej tersebut akan saling bersama menyempurnakan mesej-mesej yang disampaikan.

Frank Cizek: terdapat daya kreatif yang hebat dalam diri kanak-kanak yang memerlukan jalan keluar untuk menyatakan ekspresi diri. Oleh itu kanak-kanak seharusnya diberi ruang dan peluang untuk melukis tentang apa yang mereka mahu, tentang apa yang mereka lihat dari kaca mata mereka sendiri, bukan melukis tentang apa yang orang lain fikirkan.

Walter Gropius (Bayer, Gropius dan Qropius): berpendapat bahawa kraf dan rekabentuk adalah gabungan kepada seni halus. Seni seharusnya memberi faedah dan berfungsi kepada kehidupan seharian dan masyarakat bukan sekadar untuk menyatakan hasrat diri.

Linderman: mengkategorikan seni kepada:
Seni tampak dan sentuh: catan, lukisan, arca, kolaj, assemblaj dan cetakan.
Kraftangan: seramik, fiber, tekstil, kraf logam, kraf kayu, kraf kertas, dan puppetry serta seni hiasan / barangan kemas.
Seni teknologikal: fotografi, holografi, tv, seni filem, seni computer.
Seni persekitaran: seni bina, rekabentuk persekitaran, struktur komuniti dan barang hasilan seni di persekitaran.
Seni pengguna: pengiklanan, majalah, pembungkusan, ilustrasi, kulit buku, dekorasi permukaan, karton, komik.
Seni konsep: seni yang tidak berkekalan. Memerlukan penyertaan pemerhati yang memerlukan pergerakan atau persembahan.

salam buat semua...

sememangnya menjadi lumrah manusia, punyai hati yang perlu diluahkan perasaannya... punyai jiwa yang perlu dikongsi bersama...... apapun pengertian nya kita emangnya manusia sama-sama saling perlu memerlukan antara satu sama lain... sesuai dengan tanggungjawab kita sebagai manusia yang berhubung semasa manusia......

hati kalau tidak diluahkan isi nya bisa, merobek diri sendiri..... jiwa kalau tidak di kongsi, bisa menjadi api membakar diri....