Friday, April 16, 2010

TUGASAN : MERUMUS JURNAL

Pendekatan Proses Saintifik Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual.

Oleh:
Dr Sajap Maswan, Jabatan Teknologi Pendidikan, Institut Perguruan Tuanku Bainun, Pulau Pinang.

Intro:
Isu yang diutarakan oleh Dr Sajap Maswan dalam penulisan jurnal beliau, Pendekatan Proses Saintifik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual memaparkan beberapa masalah dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual. Perkara ini boleh dilihat menerusi kajian yang telah dijalankan (Ibrahim, 2000) mendapati sebahagian daripada tanggapan pelajar terhadap Pendidikan Seni dimana dapatan kajian menyatakan:
• Pendidikan Seni tidak memberi faedah.
• Membosankan kerana belajar benda yang sama dari sekolah rendah hingga sekolah menengah.
• Pelajaran menyeronokkan jikalau guru menyediakan pelajaran baru yang mencabar.

Selain daripada itu, beliau juga menyatakan terdapat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan pengajaran Pendidikan Seni kurang berkesan terutama dari segi asas senireka kerana terdapat:
• Peruntukan masa yang tidak mencukupi.
• Tiada buku teks sebagai panduan guru dan pelajar.
• Kaedah pengajaran yang tidak menarik minat pelajar.

Objektif kajian:
Kajian yang dijalankan oleh Dr Sajap Maswan adalah:
• Untuk memperkenalkan proses saintifik dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual.
• Untuk menggalakkan guru menggunakan teori pembelajaran konstruktif seperti inkuiri dan penyelesaian masalah atau pembelajaran berasaskan masalah.

Tujuan kajian
Kajian ini bertujuan untuk:
• Membolehkan permasalahan terhadap mata pelajaran Pendidikan Seni Visual akan dianggap sebagai mata pelajaran yang berfaedah dan menarik minat ramai pelajar.
• Murid akan dapat mengaplikasi asas seni reka semasa proses penghasilan karya ataupun artifak di dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual.
• Guru perlu menggunakan kaedah dan teori pembelajaran yang terkini selain daripada penggunaan bahan bantu mengajar yang berteknologi tinggi seperti penggunaan multimedia, slaid persembahan, tayangan video dan sebagainya. Ini adalah kebanyakan guru menggunakan kaedah lama yang membosankan pelajar dan akhirnya pelajar tidak berminat untuk belajar.

Kepentingan kajian:
• Murid akan dapat menghasilkan karya yang bermutu tinggi serta mencapai tahap pengutaraan tampak sejajar dengan usia mereka kalau dibandingkan dengan Teori pengutaraan tampak dan perkembangan seni kanak-kanak oleh Victor Lowenfield.
• Murid akan mempunyai tahap perkembangan pemikiran dan kreativiti yang tinggi melalui pendekatan teori inkuiri atau teori penerokaan yang boleh kita lihat menerusi apa yang dilakukan oleh seorang artis atau seorang pereka bentuk berfikir semasa menginovasikan sesuatu produk ataupun karya.

Metodologi kajian:
Dr Sajap Maswan menjalankan kajian ini dalam bentuk mix metod (metod campuran : kuantitatif dan kualitatif). Di mana melalui kajian penyelidikan secara saintifik beliau menggunakan kaedah tinjauan bacaan, pengumpulan data awal seperti hasil karya pelajar, di mana pada peringkat ini proses membataskan pembolehubah-pembolehubah dan mengenal pasti masalah dilakukan. Kajian selanjutnya adalah mengenai menentukan permasalahan dan hipotesis. Peringkat seterusnya adalah peringkat pendedahan sebenar dan interpretasi dimana segala dapatan (data) yang diperolehi melalui soal selidik yang dijalankan, keputusan markah selepas murid melalui proses penyelidikan saintifik serta pemahaman murid melalui proses penghasilan karya. Keputusan kajian akan berbentuk kuantitatif melalui graf atau jadual yang akan dipaparkan pada akhir kuliah. Manakala hasil karya pelajar akan dijadikan keputusan berbentuk kualitatif.

Refleksi:
Secara umumnya, mata pelajaran Pendidikan Seni Visual sememangnya memerlukan perubahan yang drastik demi menarik minat murid untuk lebih menghargai mata pelajaran ini. Jesteru pelbagai pihak perlu mengambil berat supaya kajian yang akan dijalankan ini dapat memberi faedah dan manfaat kepada semua pihak terutamanya pelajar. Sebagai contoh sekiranya mata pelajaran ini mempunyai buku teks yang lengkap dengan aktiviti yang boleh di guna pakai oleh semua pelajar di Malaysia nescaya pembelajaran dan pengajaran mata pelajaran ini akan jadi suatu pelajaran yang menarik perhatian murid. Perkara ini boleh dilihat menerusi pengajaran dan pembelajaran yang begitu membosankan sekiranya subjek ini diajar oleh guru yang bukan opsyen. Selain daripada itu, penerbitan VCD pengajaran dan pembelajaran juga perlu diterbitkan dan di jadikan bahan sumber guru untuk mengajar. Apalah gunanya kepakaran orang seni sendiri sekiranya mata pelajaran sendiri diabaikan.

KARYA 2010 : SIRI LENGGANG KIPRAH


Manusia punya garis hidup dan warna jiwa yang tersendiri. Kehidupan manusia yang dibatasi oleh sikap gila kuasa, tamak haloba, berani, taksub dan macam-macam lagi. Sikap yang ingin memiliki sesuatu dengan menolak saudara sendiri sering berlaku. Bagai enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Itulah ibarat manusia... mudah dipengaruh dan mudah mempengaruh orang lain. Manusia yang lain tertindas dan ditindas. Garis hidup manusia berbeza. Begitu juga sifat sesuatu garisan itu berbeza dan mengikut ekpressi tuannya sendiri. Manakala jiwa dan hati manusia sememangnya telah punya nilai yang tersendiri. Ada yang begitu baik, ada yang begitu baik dengan bersebab, mengampu kata orang kita. Jiwa tidak akan tenang selagi tidak dapat menjatuhkan lawannya. Hatinya akan senang jika warna jiwanya tidak bersatu dan bercelaru. Manusia ini seboleh-bolehnya ingin menakluki dunia sendiri dan dunia orang lain. Persoalannya mampukah dia?

Thursday, February 11, 2010

Pengertian kreativiti

JUNE KING MCFEE
Kreativiti merupakan keupayaan mencipta perlambangan dan idea yang baru, bagi mengemaskini perlambangan yang sedia ada. Menyusun dan mengolah semula organisasi yang sedia ada dan mantap, kepada sesuatu organisasi baru.

E PAUL TORRANCE
Pelajar yang kreatif belajar melalui penyoalan, pemerhatian, penemuan, percubaan, penerokaan, memanupulasi sesuatu dan semasa bermain tetapi sentiasa mencuba mencari kebenaran dan keesahan.

DONALD W MAC KINNON:
Individu kreatif boleh menyatakan tentang dirinya. Mempunyai aras intelektual yang tinggi, berfikiran terbuka bagi mendapatkan pengalaman dan kepekaan estetika. Berdikari dalam aspek berfikir dan bertindak.

NIKOLA TESLA:
Kreativiti ialah keupayaan menghubungkan pemikiran tampak dengan kesan luaran.

ROBERT C BURKHAT:
Kreativiti ialah pembelajaran interaktif dalam kehidupan. Ia adalah proses tindakbalas terhadap semua aspek yang datang dan pergi dalam kehidupan secara berterusan untuk membuat keputusan bagi menerima atau menolak, membina atau memusnahkan, mengulang atau menambah dan kejayaan atau kegagalan.

VIKTOR LOWENFELD:
Kreativiti ialah naluri semulajadi sejak lahir yang dimiliki oleh setiap orang. Naluri itu merupakan faktor pertama digunakan untuk menyelesaikan atau membuat pernyataan tentang masalah kehidupan. Keinginan ialah asas yang mendorong seseorang berupaya menyelidik dan meneroka sesuatu. Tanpa naluri dan keinginan, manusia tidak akan bertindak.

pendapat pakar tentang seni tampak

Apa itu seni tampak?

Herbert Read: seni adalah penghasilan rupa bentuk yang menimbulkan keceriaan, keseronokan dan kesenangan estetika. Kesenangan estetika adalah kesenangan dan keceriaan kepada pihak yang menerima mesej dan pihak penerima mesej tersebut akan saling bersama menyempurnakan mesej-mesej yang disampaikan.

Frank Cizek: terdapat daya kreatif yang hebat dalam diri kanak-kanak yang memerlukan jalan keluar untuk menyatakan ekspresi diri. Oleh itu kanak-kanak seharusnya diberi ruang dan peluang untuk melukis tentang apa yang mereka mahu, tentang apa yang mereka lihat dari kaca mata mereka sendiri, bukan melukis tentang apa yang orang lain fikirkan.

Walter Gropius (Bayer, Gropius dan Qropius): berpendapat bahawa kraf dan rekabentuk adalah gabungan kepada seni halus. Seni seharusnya memberi faedah dan berfungsi kepada kehidupan seharian dan masyarakat bukan sekadar untuk menyatakan hasrat diri.

Linderman: mengkategorikan seni kepada:
Seni tampak dan sentuh: catan, lukisan, arca, kolaj, assemblaj dan cetakan.
Kraftangan: seramik, fiber, tekstil, kraf logam, kraf kayu, kraf kertas, dan puppetry serta seni hiasan / barangan kemas.
Seni teknologikal: fotografi, holografi, tv, seni filem, seni computer.
Seni persekitaran: seni bina, rekabentuk persekitaran, struktur komuniti dan barang hasilan seni di persekitaran.
Seni pengguna: pengiklanan, majalah, pembungkusan, ilustrasi, kulit buku, dekorasi permukaan, karton, komik.
Seni konsep: seni yang tidak berkekalan. Memerlukan penyertaan pemerhati yang memerlukan pergerakan atau persembahan.

salam buat semua...

sememangnya menjadi lumrah manusia, punyai hati yang perlu diluahkan perasaannya... punyai jiwa yang perlu dikongsi bersama...... apapun pengertian nya kita emangnya manusia sama-sama saling perlu memerlukan antara satu sama lain... sesuai dengan tanggungjawab kita sebagai manusia yang berhubung semasa manusia......

hati kalau tidak diluahkan isi nya bisa, merobek diri sendiri..... jiwa kalau tidak di kongsi, bisa menjadi api membakar diri....